083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ sáu, 10/5/2019, 14:54 (GMT+7)

Tham vọng tăng cường hiện diện ở Bắc Cực của Trung Quốc

Trung Quốc có thể triển khai tàu ngầm hạt nhân đến Bắc Cực để cạnh tranh ảnh hưởng, phục vụ sáng kiến Vành đai và Con đường.

Tham vọng tăng cường hiện diện ở Bắc Cực của Trung Quốc
 
 

Đồ họa: Next Media

Chia sẻ bài viết qua email