VnExpress
VnExpress International – Vietnam and ASEAN news 24h qua RSS  
Thứ tư, 22/8/2018, 08:39 (GMT+7)

Bộ máy mới của ngành công an sau khi tinh giản

Từ ngày 7/8, Bộ Công an bỏ cấp tổng cục, thu gọn còn hơn 50 cục trong đó có nhiều đơn vị mang tên mới.

Bộ máy mới của ngành công an sau khi tinh giản

Tạ Lư - Bá Đô

Chia sẻ bài viết qua email