083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ ba, 16/4/2019, 10:29 (GMT+7)

Những cấu trúc bị lửa thiêu rụi tại Nhà thờ Đức Bà Paris

Khung gỗ, mái vòm, tháp nhọn, là những cấu trúc bị phá hủy trong vụ cháy ở Nhà thờ Đức Bà Paris.

Những cấu trúc bị lửa thiêu rụi tại Nhà thờ Đức Bà Paris

Đồ họa: Việt Chung

Chia sẻ bài viết qua email