083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ tư, 11/12/2019, 00:00 (GMT+7)

Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất được thiết kế như thế nào?

Nhà ga hành khách T3 cao 3 tầng sẽ được xây dựng mới với tổng vốn gần 11.000 tỷ đồng, dự kiến năm 2020 phục vụ 43 triệu hành khách.

Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất được thiết kế như thế nào?

Việt Chung - Đoàn Loan

Chia sẻ bài viết qua email