083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ tư, 20/3/2019, 05:00 (GMT+7)

Nguyên nhân con người chỉ cao đến ngưỡng nhất định

Khi tuổi dậy thì kết thúc, sụn tăng trưởng hoàn toàn biến đổi thành xương và cơ thể sẽ ngừng cao thêm.

Nguyên nhân con người chỉ cao đến ngưỡng nhất định
 
 

Đồ họa: Life Noggin

Chia sẻ bài viết qua email