083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ năm, 27/6/2019, 19:00 (GMT+7)

Lý do chúng ta chớp mắt

Nghiên cứu cho thấy chớp mắt không chỉ quét sạch bụi bẩn mà còn giúp tăng khả năng tập trung.

Lý do chúng ta chớp mắt
 
 

Đồ họa: It's AumSum Time

Chia sẻ bài viết qua email