Thứ bảy, 11/7/2020
Thứ năm, 13/6/2019, 07:00 (GMT+7)

Lý do nước mắt có vị mặn

Nước mắt cũng như các chất dịch cơ thể khác có vị mặn là do chứa natri clorua.