083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ ba, 30/7/2019, 10:29 (GMT+7)

Loạt dự án trọng điểm đang 'khát' vốn

Sau 10 năm, một số dự án hạ tầng, năng lượng trọng điểm vẫn chưa được hoàn tất và đang kêu "đói" vốn.

Loạt dự án trọng điểm đang 'khát' vốn

Tạ Lư - Anh Minh

Chia sẻ bài viết qua email