083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ hai, 4/2/2019, 12:30 (GMT+7)

Hiệu ứng khiến âm thanh có thể làm vỡ ly thủy tinh

Âm thanh phát ra ở một tần số nhất định có thể làm vỡ các đồ vật bằng thủy tinh do hiệu ứng cộng hưởng.

Hiệu ứng khiến âm thanh có thể làm vỡ ly thủy tinh
 
 

Đồ họa: It's AumSum Time

Chia sẻ bài viết qua email