Thứ sáu, 5/6/2020
Thứ tư, 16/1/2019, 19:00 (GMT+7)

Điều kiện để nghe thấy tiếng vang

Muốn nghe được tiếng vang, khoảng cách tối thiểu giữa nguồn phát âm thanh và bề mặt phản xạ phải là 17,2 m.