083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ năm, 27/6/2019, 14:09 (GMT+7)

9 năm đàm phán Hiệp định thương mại tự do với châu Âu

Hơn 99% dòng thuế với các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang EU sẽ được xoá bỏ sau 7 năm EVFTA có hiệu lực.

9 năm đàm phán Hiệp định thương mại tự do với châu Âu

Anh Minh - Tạ Lư

Chia sẻ bài viết qua email