083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ ba, 25/7/2017, 10:52 (GMT+7)

55 năm tranh chấp biên giới Trung - Ấn

Đường biên dài khoảng 3.500 km giữa Ấn Độ và Trung Quốc từng chứng kiến một cuộc chiến tranh và hàng loạt xung đột quy mô nhỏ từ năm 1962.

55 năm tranh chấp biên giới Trung - Ấn

Đồ họa: Việt Chung

Chia sẻ bài viết qua email