083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ bảy, 12/10/2019, 00:00 (GMT+7)

17 dự án giao thông trọng điểm ở Hà Nội

Hà Nội đang triển khai 2 dự án đường sắt đô thị và chuẩn bị thủ tục đầu tư 3 tuyến khác.

Dự án giao thông trọng điểm Hà Nội
 
 

Tạ Lư - Đoàn Loan

Chia sẻ bài viết qua email