Thứ tư, 27/5/2020
Thứ sáu, 22/5/2020, 08:14 (GMT+7)

Hướng dẫn đòi bồi thường bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Khi chủ phương tiện gây tai nạn, bên bảo hiểm sẽ bồi thường cho bên gặp nạn, chứ không phải cho bản thân chủ phương tiện.