Thứ tư, 29/11/2023
Thứ năm, 6/6/2019, 08:14 (GMT+7)

Huawei phụ thuộc vào các công ty công nghệ Mỹ thế nào

Hãng điện thoại thị phần thứ hai thế giới gặp khó về linh kiện sản xuất, giảm sản lượng máy sau cấm vận của Mỹ.