Thứ ba, 2/3/2021
Thứ bảy, 9/1/2021, 20:00 (GMT+7)

Hôn nhân không tình yêu

Vì sự thúc ép của gia đình, Tiên quyết định cưới chồng dù biết anh chơi đề, nhậu nhẹt. Sống với nhau nhiều năm, cô cũng không biết anh làm gì, lương bao nhiêu, thỉnh thoảng lại bị đòi nợ đến mức phải bán nhà trả thay cho chồng.

Nguyễn Hằng