Thứ hai, 4/12/2023
Thứ sáu, 4/6/2021, 10:30 (GMT+7)

Hơn 4 thập kỷ thay đổi chính sách dân số Trung Quốc

Trung Quốc áp dụng chính sách một con từ năm 1979, cho phép sinh hai con năm 2013 và ba con từ năm 2021.

Hơn 4 thập kỷ thay đổi chính sách dân số Trung Quốc
 
 

Đồ họa: Việt Chung