Thứ sáu, 1/3/2019, 13:55 (GMT+7)

Việt Nam tổ chức tốt thượng đỉnh Mỹ - Triều 'dù chi phí không nhiều'

Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ nói Việt Nam thu được nhiều lợi ích từ việc đăng cai thượng đỉnh Mỹ - Triều, "có những điều nhìn thấy ngay và cũng có những việc cho lâu dài".

 

Chia sẻ bài viết qua email