Thứ năm, 12/7/2018, 11:01 (GMT+7)

Học viện Nông nghiệp công bố điểm sàn xét tuyển

Ngưỡng nhận hồ sơ của trường là 13-15 điểm, thấp hơn chuẩn năm 2017 từ 2,5 đến 8 điểm.

Dương Tâm