Thứ tư, 28/9/2022
Thứ năm, 24/5/2018, 01:00 (GMT+7)

Học sinh thi vào lớp 10 công lập ở Hà Nội tăng kỷ lục

Năm học 2018-2019, Hà Nội phải tăng 300 lớp, tương đương quy mô 10 trường để đáp ứng chỗ học cho hơn 63.000 em vào THPT công lập không chuyên.