Hoàng Hà: 'Dao Ánh của tôi không cần giống hệt nguyên bản'

Biết Dao Ánh mình thể hiện có thể không giống hoàn toàn nguyên bản, Hoàng Hà chọn diễn bằng cảm nhận bởi nghệ thuật cần không gian sáng tạo.

Gửi câu chuyện, câu hỏi cần tư vấn tại đây hoặc podcast@vnexpress.net
Điện thoại: 094 391 5018