Thứ ba, 24/11/2020
Thứ sáu, 6/12/2019, 07:00 (GMT+7)

Hố đen khổng lồ đi ngược mọi lý thuyết

Các nhà thiên văn học cho rằng hố đen sao lớn gấp 70 lần khối lượng Mặt Trời không thể tồn tại về mặt lý thuyết.

Hố đen khổng lồ đi ngược mọi lý thuyết
 
 

Đồ họa: Next Media