Thứ bảy, 25/6/2022
Tôi trong gương         Thứ năm, 26/5/2022, 09:00 (GMT+7)

Hiếu PC: 'Tôi vẫn đang cải tạo chính mình'

Cả gia đình cùng gánh hậu quả từ 7 năm ngồi tù của mình, Hiếu PC nói, anh vẫn tiếp tục phải trả giá cho sai lầm và vẫn trên hành trình cải tạo.