Thứ năm, 7/7/2022
Thứ sáu, 3/6/2022, 00:00 (GMT+7)

Hiện trạng hệ thống thoát nước nội thành Hà Nội

Trong 12 quận nội thành Hà Nội, 7 quận thuộc lưu vực sông Tô Lịch được đầu tư hệ thống thoát nước tương đối hoàn chính, nhưng vẫn tồn tại nhiều điểm ngập khi mưa lớn.