Thứ hai, 4/12/2023
Thứ bảy, 25/12/2021, 19:01 (GMT+7)

Hẻm núi lớn nhất hệ Mặt Trời có thể chứa nước

Các nhà khoa học phát hiện hệ thống hẻm núi Valles Marineris trên sao Hỏa có thể ẩn chứa lượng nước lớn dưới bề mặt.