Thứ ba, 27/2/2024
Thứ sáu, 24/12/2021, 00:00 (GMT+7)

Hệ thống mang mẫu vật sao Hỏa về Trái Đất gồm những gì?

Để mang mẫu vật từ sao Hỏa về, NASA cần trạm đổ bộ mạnh mẽ, robot thông minh, tên lửa với hệ thống phóng đặc biệt và tàu quỹ đạo.