Thứ ba, 19/10/2021
Thứ hai, 6/2/2017, 12:08 (GMT+7)

Hệ thống tòa án Mỹ hoạt động như thế nào?

Tòa án ở Mỹ được xây dựng theo mô hình chia sẻ quyền lực giữa chính phủ liên bang và chính quyền bang, với Tòa án Tối cao Mỹ đóng vai trò quyết định và có tiếng nói cao nhất.