Thứ sáu, 22/9/2023
Thứ ba, 5/10/2021, 09:53 (GMT+7)

Hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2030

Theo quy hoạch hệ thống cảng biển vừa được Thủ tướng phê duyệt, cả nước có 2 cảng cửa ngõ quốc tế là Hải Phòng và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Quy hoạch cảng biển
 
 

Việt Chung - Đoàn Loan