Thứ tư, 21/2/2024
Thứ năm, 19/3/2020, 22:00 (GMT+7)

Hệ Mặt Trời sẽ thế nào nếu sao Mộc không tồn tại?

Sao Thủy, sao Kim,Trái Đất và thậm chí là con người có thể sẽ không tồn tại nếu không có sao Mộc.

Hệ Mặt Trời sẽ thế nào nếu sao Mộc không tồn tại?
 
 

Đồ họa: It's AumSum Time