Thứ năm, 15/4/2021
Thứ hai, 22/2/2021, 11:00 (GMT+7)

Hành trình gây dựng 100 nhà hàng của Quốc Trường

Không có kiến thức về quản lý vốn, nhân sự, vận hành kinh doanh...Quốc Trường tự nhận mình là "đứa trẻ" khởi nghiệp. Chỉ sau 2 tháng, anh có thêm 2 chi nhánh khác và nhượng quyền thương hiệu ngay trong năm đầu tiên.

Mai Thuỷ