Từ tính năng tích hợp trên SIM điện thoại, MoMo phát triển thành ví điện tử có hệ sinh thái đa dạng với hơn 100.000 điểm chấp nhận thanh toán.