Thứ ba, 27/2/2024
Thứ hai, 18/12/2017, 21:00 (GMT+7)

Hành tinh giống Trái Đất được trí tuệ nhân tạo của Google phát hiện

Phần mềm trí tuệ nhân tạo của Google phát hiện hành tinh thứ tám ở một hệ sao nhờ dữ liệu từ kính viễn vọng vũ trụ Kepler của NASA.