Thứ hai, 15/4/2024
Thứ sáu, 15/12/2017, 15:00 (GMT+7)

Công nghệ giúp NASA phát hiện hành tinh mới trong hệ sao Kepler 90

NASA sử dụng công nghệ học máy với sự trợ giúp của Google AI để phân tích 15.000 tín hiệu từ dữ liệu của Kính viễn vọng vũ trụ Kepler để phát hiện hành tinh thứ 8 trong hệ sao Kepler 90.