Thứ sáu, 21/1/2022
Thứ tư, 12/1/2022, 18:11 (GMT+7)

Gói hỗ trợ 350.000 tỷ đồng chi cho những đâu?

Gói hỗ trợ tài khoá, tiền tệ vừa được Quốc hội thông qua với quy mô 350.000 tỷ đồng, dành phần lớn nguồn lực đầu tư hạ tầng cho phát triển, phục hồi kinh tế.

Tiến Thành - Anh Minh