Thứ hai, 25/9/2023
Thứ bảy, 11/12/2021, 04:00 (GMT+7)

Giáo viên xoay xở sống với nghề 'tay trái'

Ngoài đi dạy, cô Hương Lê làm thêm tại công trình xây dựng để đủ tiền nuôi 2 con. Thầy Cảnh thì vừa đi dạy vừa bán hàng, ship đồ bởi không sống nổi với lương biên chế chỉ 3-4 triệu đồng.

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x Kim Ngân
×
Giáo viên xoay xở sống với nghề 'tay trái'