Giáo viên khó xử vì thu hộ BHYT

Cứ 2 tháng lại nhận danh sách giục thu nợ bảo hiểm y tế của học sinh, sợ không đủ chỉ tiêu, cô Bảo trích lương nộp trước cho trường.

Quảng Hường

Liên hệ: 084 666 0123 hoặc tại email.