The Thieves
Biệt đội siêu trộm
Movie 2012 2h 15min

Director: Dong-hoon Choi

Diễn viên: Kim Yoon-seok, Lee Jung-jae, Kim Hye-su