Mùi đu đủ xanh
The Scent of Green Papaya
Movie 1993 1h 44min

Director: Anh Hung Tran

Diễn viên: Nu Yên-Khê Tran, Man San Lu, Thi Loc Truong