Điều kỳ diệu trong phòng giam số 7
Miracle in Cell No. 7
Movie 2013 2h 7min

Director: Hwan-kyung Lee

Diễn viên: Seung-ryong Ryu, So Won Kal, Dal-su Oh