578: Phát đạn của kẻ điên
Movie 2022 1h 35min

Director: Dung Luong Dinh

Diễn viên: Alexandre Nguyen, H'Hen Niê, Hoang Phuc Nguyen