Thứ sáu, 9/6/2023
Thứ hai, 27/2/2023, 04:00 (GMT+7)

Giải pháp gỡ 'nút thắt' cải tạo chung cư cũ

Để gỡ "nút thắt" cải tạo chung cư cũ, theo ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chủ tịch CLB BĐS Hà Nội, cần trách nhiệm của Nhà nước, thành lập đơn vị chuyên trách và sớm ban hành hệ số bồi thường cơ sở.

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x

Nguyễn Hằng

×
Giải pháp gỡ 'nút thắt' cải tạo chung cư cũ