Thứ ba, 24/5/2022
Thứ sáu, 29/4/2022, 04:00 (GMT+7)

Gần 2,6 triệu ôtô dán thẻ thu phí không dừng

Đến cuối tháng 4, cả nước có khoảng 5 triệu ôtô, trong đó gần 2,6 triệu đã dán thẻ thu phí không dừng, có thể lưu thông nhanh qua các trạm BOT.

Tiến Thành - Đoàn Loan