Thứ bảy, 25/5/2024
Thứ hai, 22/4/2024, 04:00 (GMT+7)

Freelancer quay lại văn phòng

Doanh nghiệp siết chi tiêu, nhiều freelancer khác "phá giá" để có job, Trình Thuỷ chọn dừng công việc tự do để quay lại văn phòng vì thu nhập giảm 40%,

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x Phương Nghi - Kim Ngân
×
Freelancer quay lại văn phòng