Thứ tư, 22/5/2024
Thứ hai, 22/4/2024, 00:00 (GMT+7)

Du khách Anh bị lạc ở rừng Hoàng Liên: 'Tưởng sẽ không thể về gặp gia đình'

Lai ChâuLạnh run khi rừng mưa đêm, điện thoại còn 3% pin, không biết lối ra, Joseph Henwood gọi cho người thân ở Anh để thông báo tình hình.

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x Xanh Lê
×
Du khách Anh bị lạc ở rừng Hoàng Liên: 'Tưởng sẽ không thể về gặp gia đình'