Thứ bảy, 25/3/2023
Thứ ba, 28/2/2023, 00:00 (GMT+7)

Động vật phát hiện trước động đất hay không?

Các nhà nghiên cứu cho rằng động vật có thể đánh hơi khí gas hoặc phát hiện sự ion hóa không khí trước khi động đất xảy ra.