Thứ tư, 12/8/2020
Thứ ba, 12/6/2018, 07:00 (GMT+7)

Động cơ thôi thúc một số loài vật ăn thịt con

Động vật đôi khi biến con mình thành thức ăn để chăm sóc tốt hơn những con còn lại hoặc chuẩn bị cho lần sinh sản tiếp theo.