Thứ hai, 3/10/2022
Nguy - Cơ         Thứ năm, 2/6/2022, 21:00 (GMT+7)

Đổi mới giúp khai phóng sức mạnh sáng tạo của doanh nghiệp

Khai phóng sáng tạo, thay đổi dựa trên nhu cầu khách hàng là yếu tố làm nên thành công của công cuộc đổi mới, được bà Cao Thị Ngọc Dung chia sẻ trong talkshow The Next Power