Thứ ba, 4/10/2022
Nguy - Cơ         Thứ năm, 26/5/2022, 21:00 (GMT+7)

Đổi mới để tạo sức cạnh tranh cho hệ sinh thái hợp tác xã

Ông Nguyễn Anh Đức - Tổng giám đốc Saigon Co.op chia sẻ quan điểm về tương lai của ngành bán lẻ, cũng như sự chuẩn bị của doanh nghiệp để đón đầu trào lưu kỹ thuật số.