Thứ sáu, 9/6/2023
Thứ tư, 26/4/2023, 04:00 (GMT+7)

Doanh nghiệp du lịch 'đói' khách sát lễ

Đầu tư cả tỷ đồng trùng tu khách sạn trước nửa năm, anh Ái, chủ một khách sạn tại Phúc Quốc kỳ vọng thu nhập đợt lễ đủ để "ăn" trong cả năm, tuy nhiên sát lễ phòng vẫn bị bỏ trống hơn 50%.

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x

Xanh Lê

×
Doanh nghiệp du lịch 'đói' khách sát lễ