Thứ hai, 8/8/2022
VnExpress hôm nay         Thứ ba, 2/8/2022, 04:00 (GMT+7)

Đổ xô mua bán hàng hóa bằng Pi

Gần đây, chị Hồng tự nhận đang liên tục đổi hàng nghìn chiếc chăn, đệm để lấy Pi và bán lại đồng này ăn phần chênh lệch dù biết việc giao dịch chưa được pháp luật công nhận.